پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 4 سوره مسد:

"وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره مسد، سوره صد و یازدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 5 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 4 سوره مسد:

"و نیز همسرش (امّ جمیل خواهر ابو سفیان) که هیزم آتش افروز دوزخ باشد."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره مسد، سوره صد و یازدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 5 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 4 سوره مسد:

"His wife shall carry the (crackling) wood - As fuel!-"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده