پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 1 سوره نصر:

"إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره نصر، سوره صد و دهم قرآن کریم می باشد. این سوره مدنی است و 3 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 1 سوره نصر:

"When comes the Help of Allah, and Victory,"

ترجمه الهی قمشه ای آیه 1 سوره نصر:

"چون هنگام فتح و فیروزی با یاری خدا فرا رسد (مراد فتح مکه است)."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره نصر، سوره صد و دهم قرآن کریم می باشد. این سوره مدنی است و 3 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده