پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 7 سوره قارعه:

"فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره قارعه، سوره صد و یکم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 11 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 7 سوره قارعه:

"Will be in a life of good pleasure and satisfaction."

ترجمه الهی قمشه ای آیه 7 سوره قارعه:

"او در بهشت به آسایش و زندگانی خوش خواهد بود."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره قارعه، سوره صد و یکم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 11 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده