پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 10 سوره عادیات :

"وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره عادیات، سوره صدم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 11 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 10 سوره عادیات :

"And that which is (locked up) in (human) breasts is made manifest-"

ترجمه الهی قمشه ای آیه 10 سوره عادیات :

"و آنچه در دلها پنهان است همه را پدیدار سازند؟"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره عادیات، سوره صدم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 11 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده