پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 4 سوره عادیات :

"فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره عادیات، سوره صدم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 11 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 4 سوره عادیات :

"و گرد و غبار از دیار کفار بر انگیختند."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره عادیات، سوره صدم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 11 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 4 سوره عادیات :

"And raise the dust in clouds the while,"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده