پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 3 سوره عادیات :

"فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره عادیات، سوره صدم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 11 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 3 سوره عادیات :

"و (بر دشمن شبیخون زدند تا) صبحگاه (آنها را) به غارت گرفتند."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره عادیات، سوره صدم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 11 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 3 سوره عادیات :

"And push home the charge in the morning,"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره عادیات آیه 3) (سوره عاديات آيه 3)