پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 2 سوره عادیات :

"فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره عادیات، سوره صدم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 11 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 2 سوره عادیات :

"و در تاختن از سم خود بر سنگ آتش افروختند."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره عادیات، سوره صدم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 11 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 2 سوره عادیات :

"And strike sparks of fire,"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده