پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 4 سوره علق:

"الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره علق، سوره نود و ششم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 19 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 4 سوره علق:

"He Who taught (the use of) the pen,-"

ترجمه الهی قمشه ای آیه 4 سوره علق:

"آن خدایی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره علق، سوره نود و ششم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 19 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده