پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 2 سوره علق:

"خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره علق، سوره نود و ششم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 19 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 2 سوره علق:

"Created man, out of a (mere) clot of congealed blood:"

ترجمه الهی قمشه ای آیه 2 سوره علق:

"آن خدایی که آدمی را از خون بسته (که تحول نطفه است) بیافرید."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره علق، سوره نود و ششم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 19 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(علق چیست)