پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 7 سوره تین :

"فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره تین، سوره نود و پنجم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 8 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 7 سوره تین :

"Then what can, after this, contradict thee, as to the judgment (to come)?"

ترجمه الهی قمشه ای آیه 7 سوره تین :

"پس (ای انسان مشرک ناسپاس) چه تو را بر آن داشت که دین حق و روز جزا را تکذیب کنی؟"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره تین، سوره نود و پنجم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 8 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده