پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 8 سوره شرح:

"وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره شرح، سوره نود و چهارم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 8 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 8 سوره شرح:

"و به سوی خدای خود همیشه متوجه و مشتاق باش."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره شرح، سوره نود و چهارم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 8 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 8 سوره شرح:

"And to thy Lord turn (all) thy attention."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده