پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 3 سوره شرح:

"الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره شرح، سوره نود و چهارم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 8 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 3 سوره شرح:

"در صورتی که آن بار سنگین ممکن بود پشت تو را گران دارد."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره شرح، سوره نود و چهارم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 8 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 3 سوره شرح:

"The which did gall thy back?-"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده