پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 8 سوره ضحى:

"وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى"

این آیه در حزب سه جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره ضحى، سوره نود و سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 11 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 8 سوره ضحى:

"And He found thee in need, and made thee independent."

ترجمه الهی قمشه ای آیه 8 سوره ضحى:

"و باز تو را فقیر (الی الله) یافت (به دولت نبوت) توانگر کرد (و نعمت رسالت عطا نمود)."

این آیه در حزب سه جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره ضحى، سوره نود و سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 11 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده