پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 1 سوره عبس:

"(The Prophet) frowned and turned away,"

آیه 1 سوره عبس:

"عَبَسَ وَتَوَلَّى"

این آیه در حزب یک جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره عبس، سوره هشتادم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 42 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 1 سوره عبس:

"عبوس و ترشرو گشت."

این آیه در حزب یک جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره عبس، سوره هشتادم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 42 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده