پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 3 سوره انسان :

"إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا"

این آیه در حزب چهار جز بیست و نه قرآن مجید قرار دارد.
سوره انسان، سوره هفتاد و ششم قرآن کریم می باشد. این سوره مدنی است و 31 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 3 سوره انسان :

"ما به حقیقت راه (حق و باطل) را به او نمودیم حال خواهد (هدایت پذیرد و) شکر (این نعمت) گوید و خواهد (آن نعمت را) کفران کند."

این آیه در حزب چهار جز بیست و نه قرآن مجید قرار دارد.
سوره انسان، سوره هفتاد و ششم قرآن کریم می باشد. این سوره مدنی است و 31 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 3 سوره انسان :

"We showed him the Way: whether he be grateful or ungrateful (rests on his will)."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره انسان آیه 3) (تفسیر ایه 3 سوره انسان) (آیه 3 سوره انسان) (آیه 3 سوره دهر) (سوره انسان آيه 3) (معني سوره نمل) () (ترجمه انسان+ ما به حقیقت راه (حق و باطل)) (معنی سوره انسان)