پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 2 سوره واقعه :

"لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ"

این آیه در حزب سه جز بیست و هفت قرآن مجید قرار دارد.
سوره واقعه، سوره پنجاه و ششم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 96 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 2 سوره واقعه :

"Then will no (soul) entertain falsehood concerning its coming."

ترجمه الهی قمشه ای آیه 2 سوره واقعه :

"که در وقوعش هیچ کذب و جای هیچ شک و ریب نیست."

این آیه در حزب سه جز بیست و هفت قرآن مجید قرار دارد.
سوره واقعه، سوره پنجاه و ششم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 96 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده