پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 72 سوره رحمن :

"حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ"

این آیه در حزب سه جز بیست و هفت قرآن مجید قرار دارد.
سوره رحمن، سوره پنجاه و پنجم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 78 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 72 سوره رحمن :

"حورانی در سراپرده‌های خود (مستور از چشم بیگانگان)."

این آیه در حزب سه جز بیست و هفت قرآن مجید قرار دارد.
سوره رحمن، سوره پنجاه و پنجم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 78 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 72 سوره رحمن :

"Companions restrained (as to their glances), in (goodly) pavilions;-"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده