پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 3 سوره مریم :

"إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا"

این آیه در حزب یک جز شانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره مریم، سوره نوزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 98 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 3 سوره مریم :

"(یاد کن حکایت او را) وقتی که خدای خود را پنهانی (و از صمیم قلب) ندا کرد."

این آیه در حزب یک جز شانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره مریم، سوره نوزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 98 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 3 سوره مریم :

"Behold! he cried to his Lord in secret,"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده