پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور پاراگوئه چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت پاراگوئه (Paraguay) آسونسیان (Asunción) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت پاراگوئه) (پایتخت پاراگویه) (پایتخت کشور پاراگوئه) (پايتخت پاراگوئه) () (مرکز پاراگوئه) (مرکز پاراگویه) (پايتخت كشور پاراگوئه) (پايتخت پاراگويه) (پایتخت کشور پاراکویه) (پایتخت کشورپاراگوئه) (نام پايتخت پاراگويه) (پایتخت برزیل)