پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تخت سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تخت سفلی 4246782 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تخت سفلی باید ابتدا 04246782 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تخت سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 04246782123456 را وارد نمایید. شهرستان تخت سفلی از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده