پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور نروژ چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت نروژ (Norway) آسلو (Oslo) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز نروژ) (پایتخت نروژ) (مرکزنروژ) (مركز نروژ) (مرکز نروژ کجاست؟) (مرکز نروژکجاست) (پايتخت نروژ كجاست) (پایتخت کشور نروژ) (مرکز نروز) (مرکز نوروژ) (پايتخت نروژ) (مرکز کشور نروژ) (نام پایتخت نروژ) () (پایتخت نروژ چیست) (نروژ کجاست) (مرکز+نروژ) (مركزنروژ) (نام مرکز نروژ) (پایتخت نروژ کجاست) (مرکز نروژ کجاست) (مركز نروز) (پایتخت نروز) (پایتخت نوروژ) (مرکز نروژ ) (مرکز نروژ چیست؟) (مرکز نروژ) (پایتخت+نروژ) (بايتخت نروز) (پایتخت کشور نروژ کجاست) (مركزنروز) (پایتخت نروژ) (مرکزنروز) (اسم پایتخت نروژ) (پایتخت کشورنروژ) (پایتخت‌نروژ) (پاىتخت نروژ) (نروژ چگونه کشوری است؟) (مرکز نروژ؟) (نام پایتخت کشور نروژ) (پايتخت نروز) (پايتخت كشور نروژ) (norway کجاست) (پایتخت نروژ ) (کشور نروژ) (نام قدیم اسلو پایتخت نروژ) (پایتخت نروژ چه نام دارد) (���� ��ی�� �����) (جمعیت نروژ) (عکسهای پایتخت کشور نروژ) (پایتخت نروزچه نام دارد)