پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور نیکاراگوئه چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت نیکاراگوئه (Nicaragua) ماناگو (Managua) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت نیکاراگوئه) (پایتخت نیکاراگویه) (پايتخت نيكاراگوئه) (مرکز نیکاراگوا) (پایتخت کشور نیکاراگوئه) (مرکز نیکاراگوئه) () (پایتخت نیکاراگوا) (پايتخت نيكاراگويه) (کشور نیکاراگوئه) (مرکز نیکاراگویه) (نام پایتخت نیکاراگوا) (پايتخت نيکاراگوئه) (پایتخت نیکاراگوه) (پايتخت نيكاراگوئه ) (پایتخت کشور نیکاراگوئه ) (پایتخت نیکاراگوعه) (پایتخت نیکاراگوئه ) (مرکزنیکاراگویه) (������ ����ǐ��)