پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

شمیم


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بوی خوش) (بوی خوش پرسشکده) (بوي خوش در جدول) () (بوی خوش در جدول) (بوی خوش در پرسشکده)