پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ياسوج تا يزد چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله یاسوج تا یزد، 532 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله یزد تا یاسوج) (فاصله یاسوج تا یزد) (مسافت یزد تا یاسوج) (از یزد تا یاسوج چند کیلومتر است) (فاصله يزد تا ياسوج) (از یزد تا یاسوج چند ساعت راه است) (مسیر یاسوج به یزد) (مسافت یاسوج تا یزد) (فاصله یزد یاسوج) (مسیر یزد به یاسوج) () (یزد تا یاسوج) (یزد به یاسوج) (کیلومتر یزد یاسوج) (فاصله یاسوج تا مشهد)