پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله میر جاوه تا یزد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله میر جاوه تا یزد، 974 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده