پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله مشهد تا یاسوج چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله مشهد تا یاسوج، 1454 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله یاسوج تا مشهد) () (فاصله مشهد تا یاسوج) (مسافت یاسوج مشهد) (فاصله مشهد تا قم) (فاصله شیراز تا یاسوج)