پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله کرمانشاه تا یاسوج چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله کرمانشاه تا یاسوج، 952 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله کرمانشاه تا یاسوج) (فاصله یاسوج تا کرمانشاه) (مسافت کرمانشاه تا یاسوج) () (فاصله کرمانشاه تا شاهرود)