پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله قزوین تا میرجاوه چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله قزوین تا میرجاوه، 1785 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده