پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله سنندج تا یزد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله سنندج تا یزد، 928 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله یزد تا سنندج) (فاصله سنندج تا یزد) () (مسافت سنندج تا یزد) (فاصله سنندج تایزد) (فاصله سنندج تا يزد) (یزد سنندج)