پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله سنندج تا همدان  چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله سنندج تا همدان ، 164 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله همدان تا سنندج) (فاصله سنندج تا همدان) (مسافت همدان تا سنندج) (فاصله همدان سنندج) (فاصله همدان تا سنندج چقدر است) (فاصله شهر همدان تا سنندج) (فاصله همدان تاسنندج) (همدان تا سنندج) (مسافت همدان سنندج) (فاصله همدان تا سنندج چند کیلومتر است) (مسافت سنندج تا همدان) (فاصله سنندج همدان) () (فاصله ی همدان تا سنندج) (همدان تا سنندج چند کیلومتر است) (از تهران تا همدان چند کیلومتر است) (فاصله کيلومتري همدان به سنندج) (مسافت شیراز سنندج) (مسافت شیراز تا سنندج)