پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله سنندج تا نوردوز چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله سنندج تا نوردوز، 650 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مسافت سنندج تا شیراز)