پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله سنندج تا قزوين چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله سنندج تا قزوین، 453 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله قزوین تا سنندج) (فاصله سنندج تا قزوین) () (مسافت قزوین تا سنندج) (قزوین سنندج )