پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله سنندج تا قزوین چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله سنندج تا قزوین، 453 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله قزوین تا سنندج) (مسافت قزوین تا سنندج) () (فاصله سنندج تا قزوین) (قزوین سنندج )