پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور مکزیک چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت مکزیک (Mexico) مکزیکو سیتی (Mexico City) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت مکزیک) (پایتخت کشور مکزیک) (پايتخت مكزيك) (پایتخت مکزیک کجاست؟) (مرکز مکزیک) () (مرکز کشور مکزیک) (پایتخت کشورمکزیک) (پایتخت مکزیک چه نام دارد) (پایتخت مکزیک ) (پایتخت مکزیک کجاست) (پایتخت Mexico) (نام پایتخت مکزیک) (مرکزمکزیک)