پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ايلام تا شيراز چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ایلام تا شیراز،1100 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله ایلام تا شیراز) (فاصله شیراز تا ایلام) (مسیر شیراز به ایلام) (فاصله ایلام تاشیراز) (مسافت ایلام تا شیراز) (شیراز ایلام) () (مسیر شیراز تا ایلام چند ساعته) (فاصله اردبیل تا شیراز چند کیلومتر است)