پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ارومیه تا یاسوج چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ارومیه تا یاسوج،1373 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(از اورمیه تا سنندج چند ساعت میباشد؟) (فاصله ارومیه تا یاسوج) () (یاسوج ارومیه کیلومتر) (فاصله سنندج تا ارومیه)