پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عرض جغرافیایی ویتنام چیست؟

1 پاسخ 1

ویتنام در عرض جغرافیایی 16 درجه و 0 دقیقه شمالی ( Latitude: 16 00 N) واقع شده است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده