پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ارومیه تا اهواز چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ارومیه تا اهواز،1064 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله اهواز تا ارومیه) (فاصله ارومیه تا اهواز) () (مسافت ارومیه تا اهواز) (فاصله اهواز تا اروميه) (مسافت اهواز تا ارومیه) (اهواز به ارومیه) (فاصله اهواز تا کرمانشاه) (فاصله ارومیه تا یاسوج)