پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ارومیه تا اهواز چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ارومیه تا اهواز،1064 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله اهواز تا ارومیه) (فاصله ارومیه تا اهواز) () (مسافت اهواز تا ارومیه) (فاصله اهواز تا اروميه) (مسافت ارومیه تا اهواز) (اهواز به ارومیه) (فاصله ارومیه تا یاسوج) (فاصله اهواز تا کرمانشاه)