پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اراک تا خرمشهر چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله اراک تا خرمشهر،701 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله اراک تا خرمشهر) (مسافت اراک تا خرمشهر) (از اراک تا سنندج چند ساعت فاصله است) ()