پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله آستارا تا کرمان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله آستارا تا کرمان،1552 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (فاصله استارا تا یزد)