پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله آستارا تا ایلام چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله آستارا تا ایلام،963 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()