پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رهبر کاتولیک های جهان

1 پاسخ 1

پاپ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده