پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در چند آیه از قرآن، راجع به "بنی اسرائیل" سخن به میان آمده است؟

1 پاسخ 1

در 110 آیه از قرآن مجید راجع به بنی اسرائیل سخن به میان آمده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام پیامبر چند بار در قرآن آمده است)