پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در کدام آیه از قرآن، خداوند هشت بار از خود سخن گفته است؟

1 پاسخ 1

در "آیه 186 سوره بقره" خداوند هشت بار از خود سخن گفته است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()