پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عرض جغرافیایی سیچل چیست؟

1 پاسخ 1

سیچل در عرض جغرافیایی 4 درجه و 35 دقیقه جنوبی ( Latitude: 4 35 S) واقع شده است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده