پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن مرکز اطلاع رسانی وزارت راه و ترابری چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن مرکز اطلاع رسانی وزارت راه و ترابری، 141 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره تلفن وزارت راه) (شماره تلفن راه و ترابری) (شماره تلفن وزارت راه و ترابری) (تلفن وزارت راه) (شماره راه و ترابری ) (شماره تلفن راه و ترابری) (شماره تلفن وزرات راه وترابری)