پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن ساعت گويا چند است؟

2 پاسخ 2

شماره تلفن ساعت گویا، 119 است.
به ۲۰۱۱۹ تغییر یافته.البته با موبایل شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ساعت گویا) (شماره ساعت گویا) (شماره تلفن ساعت گویا) (ساعت گویا تلفن) (تلفن ساعت گویا) (ساعت گويا) (تلفن گویای ساعت) (شماره تلفن گویا) (ساعت گویا چند است) (اعلام ساعت گویا) (تلفن گویا ساعت) (شماره اعلام ساعت) (شماره ساعت گویا موبایل) (شماره تلفن ساعت گويا) (شماره تلفن اعلام ساعت) (ساعت گویا ایرانسل) (شماره ساعت گويا) (ساعت گويا تلفن) (شماره تلفن گویای ساعت) (ساعت گویا ) (ساعت گویا تلفن همراه) (تلفن ساعت گويا) (تلفن اعلام ساعت) (شماره ی ساعت گویا) (شماره ي ساعت گويا) (تلفن ساعت) (شماره تماس ساعت گویا) (ساعت گویا موبایل) (ساعت كويا) (ساعت گویا 119) () (ساعت گویا) (ساعت+گویا) (سامانه ساعت گویا) (شماره تلفن گویا ساعت) (شماره تلفن ساعت) (شماره گویای ساعت) (شماره تلفن اعلام ساعت گویا) (شماره تلفن ساعت گویا ایران) (شماره جدید ساعت گویا) (شماره ساعت گویا ) (شماره ساعت گویا ایرانسل) (شماره اعلام ساعت گویا) (شماره تلفن اعلام ساعت رسمی) (ساعتگویا) (شماره ساعت) (شماره گویا ساعت) (تلفن گویای اعلام ساعت) (شماره تلفن ساعت گویا برای موبایل) (ساعت گویای ایرانسل) (شماره جدید 119) (ساعت گوىا) (ساعت گویا همراه اول) (تلفن گوياي ساعت) (شماره 119) (تلفن گویا اعلام ساعت) (تلفن اعلام ساعت رسمی) (ساعت تلفن گویا) (شماره تلفن ساعت گویا ) (ساعت گویا شماره) (ساعت تلفن) (تلفن گويا ساعت) ( ساعت گویا) (شماره تلفن گویای اعلام ساعت) (تلفن گویای 119) (119 ساعت گویا) (تلفن گویای تاریخ) (ساعت+گويا) (اعلام ساعت) (ساعت گویای 119) (شماره تاریخ گویا) (تلفن گویا ساعت و تاریخ) (شمار تلفن ساعت گویا) (تاریخ گویا) (شماره تلفن تاریخ گویا) ("شماره ساعت گویا) (شماره تلفن ساعت گویا) (شماره اس.ام.اس ساعت گویا) (تلفن گویای مخابرات برای ساعت و تاریخ) (شماره تلفن گویای ساعت چند است)