پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن سازمان صدا و سيما(ارتباطات مردمي) چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن سازمان صدا و سیما(ارتباطات مردمی)، 2160-162 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره تلفن صدا و سیما) (شماره صدا و سیما) (شماره تلفن های صدا و سیما) (شماره تماس صدا و سیما) (تلفن صدا و سیما) () (شماره تلفن صداوسیما) (شماره تلفن صدا و سیما تهران) (شماره تلفن صداوسیما تهران) (شماره تماس صداوسیما) (تلفن صداوسیما) (شماره صدا و سیمای تهران) (مردمی)