پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا، 124 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (سازمان نظارت بر قیمتها) (کالا پرسشکده)