پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن فوریتهای پلیسی چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن فوریتهای پلیسی، 110 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()