پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن ترمینال بهشت زهرا(آمبولانس) چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن ترمینال بهشت زهرا(آمبولانس)، 88901226-9 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آمبولانس بهشت زهرا) () (شماره تلفن بهشت زهرا) (تلفن آمبولانس بهشت زهرا) (تلفن بهشت زهرا) (شماره بهشت زهرا)